Invisalign
5 December 2019 995Kez Okundu
Invisalign

Günümüzde klasik braketlerle yapılan sabit tedaviye, daha estetik alternatif olarak sunulan aşamalı şeffaf plaklı uygulamalar oldukça yaygınlaşmıştır.

Invisalign bu sistemin dünyada öncülüğünü yapmış, 4 milyondan fazla hastaya uygulanmış ve oldukça başarılı sonuçlara ulaşmıştır. Günümüzde benzer mantıkla aşamalı şeffaf plaklarla tedavi imkânı sunan ve başarısını ispatlamış  başka markalarda bulunmaktadır.

Bu sistemde her hasta için özel hazırlanmış bir dizi plak aracılığı ile tedavi uygulanır. Plaklar bir tedavi planı bütünlüğü içerisinde her bir plak bir öncekinden çok az farklı olacak şekilde tasarlanır. Her aşamada yeni plak dişlere hafif ortodontik kuvvet uygulayarak dişlerin kemik içinde hareketini sağlar. Bu prensip sabit ortodontik tedavide de bu şekilde çalışmaktadır. Bu sistemin en büyük avantajı dişinize yapıştırılmış braketlerinizin olmaması, istendiği zaman plakların çıkarılabilmesi ve ağızdayken neredeyse görünmez olmasıdır.

 

Tedavi

Şeffaf plaklı ortodontik tedavi uzman hekiminizin öncelikle sizin dişlerinizi ve ağız kapanışınızı değerlendirip sizin bu tedaviye uygun bir vaka olmanızı teyit etmesiyle başlar.

Bu aşamadan sonra hastalarımızdan özel materyallerle ölçü alınır ve  laboratuvara gönderilir.

Ölçüler lazer tarayıcılar ile taranarak ağzınızın ve dişlerinizin 3 boyutlu dijital modeli hazırlanır.

Model üzerinde hekiminizin direktifleri doğrultusunda bir tedavi planlanır.

Plaklar bir seri halinde üretilir ve hekiminize teslim edilir.

Sonraki aşamada hekiminiz dişleriniz üzerinde gerekli gördüğü işlemleri yapar ve yaklaşık 6 haftada bir sizi kontrol etmek üzere ilk plaklarınızı teslim eder.

Plaklar ortalama 2 haftada bir, bir sonraki aşamaya geçecek şekilde düzenlenir.

Bu noktada hastaya düşen en önemli görev plakların gün içinde 20 saatten az olmamak kaydı ile kullanmasıdır. Plakların istenildiğinde çıkarılabilmesi büyük bir avantajdır. Öte yandan disiplinli bir kullanım gerekliliği, aksi takdirde tedavinin başarısız olacağı gözden kaçırılmamalıdır.

Plaklar braketlere göre görsel olarak  sizi çok daha fazla memnun edecektir.  Plaklı ortodontik tedaviniz sırasında hekiminiz gerekli gördüğü ataçmanlar ve lastikler kullanabilir.  Tedavi sonunda sabit retainerlar ile pekiştirme tedavisine karar verebilir.  Unutulmamalıdır ki sıralı şeffaf plak tedavileri   tamamen görünmez değildir ama doğru vakalarda uygulandığında estetik olarak  başarılı ve sonuç olarak  tatmin edicidir.